YOGA

YOGANS HISTORIA

Vediska perioden: De Vediska böckerna innehåller de äldsta Yogiska lärorna.

Pre-Klassiska Yogaperioden Skapandet av Upinashaderna markerar den Pre- Klassisiska Yogan. Bhagavad-Gita skrivs och det är den äldsta kända Yogiska skriften.

Klassiska Yogaperioden: Den Klassiska Yogaperioden markeras av ännu en skapelse- Yoga Sutras. Skriven av den vise mannen Patanjali på 100-talet, det var ett försök att definiera och standardisera klassisk Yoga.

Post- Klassiska Yogaperioden: Den här Yogaperioden bejakar Vedantas läror, att det finns en yttersta enighet i allting som finns i kosmos. Fokuset inom Hatha Yoga är framförallt att koncentrera sig på att öva Yoga positioner (Asanas) och andningskontroll (Pranayama) båda med målet att rena de subtila energierna (Nadis). Att förbereda sig för vidare steg inom Yogan, nämligen sinneskontroll ( (Prathyahara), koncentration ( (Dharana), meditation ( Dhyana) och slutligen en förening med objektet för meditationen ( Samadhi).

Yogans fyra vägar

Jnana Yoga-Kunskap

Bhakti Yoga - Hängivenhet

Karma Yoga - Handling

Raja Yoga - Meditation

sv_SESV