GDPR

Vi behöver spara och använda personlig information om dig, såsom namn, adress, telefonnr och email. Syftet är för att kunna kontakta dig för ev. återköp/kvitton och för marknadsföring.

Vi har samlat in information från när du registrerar dig på Bhajan.se. Vi följer de regler om persondata som finns när vi använder dina uppgifter. Lagrummet för persondata är GDPR. Din uppgifter sparas under 2 år. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part, om vi är tvingade av lag att göra så. Men, vi kommer inte att dela med oss av dina uppgifter utanför EU.

Bhajan är ansvarig för de insamlade personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill veta vilken information som har samlats in om dig, att begära rättning, överföra uppgifter eller att vi begränsar användning eller att begära att vi tar bort dina uppgifter. Du gör detta enklast genom att kontakta oss med email; indian.yoga-ayurveda@bhajan.se.

Du kan kontakta vår personuppgiftsansvariga på samma email adress. Om di har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos datainspektionen.

sv_SESV