Om Yoga

Yoga är en av de äldsta vetenskapliga och kulturella arven i Indien. Ordet Yoga kommer från ordet ”Yuj” på Sanskrit som betyder enhet eller att förena. Yoga kan spåras tillbaka Rigveda, den äldsta Hinduiska texten som talar om att förena kropp och sinne. Det är erkänt som ett system av filosofier, principer och praxis som härleds tillbaka till den Vediska traditionen för 5000 år sedan. Somliga forskare menar att yoga kan vara upp till 10 000 år gammal.

Inom vetenskapen yoga så finns det inriktningar kallade, Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga och Raja yoga. Den här mycket gamla vetenskapen som har utvecklats i Indien är nu accepterad över hela världen. De Vediska mantrana och Upinashaderna har också förklarat i detalj de viktigaste tolkningarna av Yogan.

Ashtanga Yoga är att praktisera de åtta Yoga disciplinerna:

  • Yama
  • Niyama
  • Asana
  • Pranayama
  • Prathyahara
  • Dharana
  • Dhyana
  • Samadhi

Yoga ger perfektion, frid och lugn. Genom Yogan kan du uppnå fridfull sömn, höja energin, mer styrka, nå upplysning, öka livslängden och hälsan. Yoga asanas gör kroppen hälsosam och stark. Pranayama hjälper till att lugna och balansera sinnet.

“Adha Yoganushasanam, Yogaschitha Vruthi Nirodhaha”

~ Sage Patanjali

sv_SESV